Ochrana osobných údajov

Úvod

 1. IBD diár berie súkromie Vašich informácií veľmi vážne. Tieto pravidlá vysvetľujú, ako a na aké účely využívame informácie zhromaždené o Vás prostredníctvom tejto aplikácie. Prečítajte si pozorne túto politiku ochrany osobných údajov. Používaním aplikácie a akýchkoľvek služieb, ktoré ponúkame prostredníctvom aplikácie, súhlasíte s tým, že budete dodržiavať tieto pravidlá týkajúce sa zhromaždených informácií o Vás prostredníctvom tejto aplikácie.
 2. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa pravidiel, kontaktujte nás prostredníctvom našich kontaktných údajov a budeme sa snažiť odpovedať na Vaše otázky.

Zhromaždené osobné údaje

 1. Budeme od Vás zhromažďovať tieto osobné údaje:
  1. Niektoré informácie, ktoré sa vyžadujú na registráciu na stránke, vrátane Vášho priezviska, Vašej adresy a dátumu narodenia spolu s niektorými základnými bezpečnostnými informáciami.
  2. Podrobnosti / história každej "operácie" (ako sú rezervácie, dotazníky, ...) uskutočnené na tejto stránke;
  3. Vaša e-mailová adresa a heslo;
  4. Ďalšie informácie, ktoré vygenerujete v dôsledku interakcií stránkach.
 2. Aj keď poskytnutie týchto informácií nie je povinné, ich neposkytnutím sa nemôžete zaregistrovať ako člen stránky, a teda Vám nie je umožnené akékoľvek využitie niektorých funkcií ponuky.

Použitie týchto informácií

 1. Tieto informácie použijeme na:
  1. spravovanie Vášho účtu;

Zdieľanie týchto informácií

 1. Nezverejníme žiadne Vaše osobné informácie bez Vášho súhlasu, pokiaľ to zákon nevyžaduje (napríklad ak to vyžaduje súdny príkaz alebo na účely predchádzania podvodu alebo iného trestného činu).
 2. Informácie zhromažďované automaticky z Vášho počítača
  1. Log files / adresy IP. Keď navštívite stránku, náš webový server automaticky zaznamená Vašu IP adresu. Táto adresa IP nesúvisí so žiadnymi vašimi osobnými informáciami. Môžeme tiež zhromažďovať ďalšie neosobné informácie, ako napríklad platformu Vášho mobilného zariadenia, ktorý používame na poskytovanie účinnejších služieb.
  2. Ak máte ďalšie otázky, kontaktujte nás.

Právo na získanie a prístup k informáciám

 1. Máte právo byť informovaný o uložených osobných údajoch, o príjemcovi takýchto údajov a o tom, ako sú spracovávané Vaše údaje. Riadiaca jednotka ochrany údajov IBD diár Vám poskytne informácie o uložených dátach.
 2. Máte právo na prístup a úpravu (v prípade nesprávnych alebo neúplných údajov) uložených osobných údajov na zabezpečenie ich správnosti.

Ďalšie stránky

 1. Nemôžeme byť zodpovední za pravidlá a postupy ochrany osobných údajov iných stránok, a to ani vtedy, ak k nim pristupujete pomocou odkazov z našej aplikácie a odporúčame, aby ste skontrolovali pravidlá každej stránky, ktorú navštívite, a ak máte akékoľvek obavy alebo otázky kontaktujte vlastníka alebo operátora daných stránok.

Prenos informácií mimo Európy

 1. V rámci služieb, ktoré Vám ponúkame prostredníctvom tejto stránky, informácie, ktoré nám poskytnete, môžu byť prevedené do krajín mimo Európskej únie (ďalej len "EÚ"). Napríklad to môže nastať, ak sa niektorý z našich serverov z času na čas nachádza v krajine mimo EÚ alebo jeden z našich poskytovateľov služieb sa nachádza v krajine mimo EÚ. Môžeme tiež zdieľať informácie medzi skupinovými spoločnosťami, ktoré sa môžu nachádzať v krajinách po celom svete. Tieto krajiny nemusia mať podobné zákony na ochranu osobných údajov ako sú zákoný v  Slovenskej republike. Ak prenesieme svoje informácie mimo EÚ takýmto spôsobom, podnikneme kroky s cieľom zabezpečiť, aby Vaše práva na ochranu osobných údajov boli aj naďalej chránené, ako je uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov.
 2. Ak používate túto lokalitu v čase, keď ste mimo EÚ, Vaše informácie sa môžu preniesť mimo EÚ, aby Vám boli poskytnuté tieto služby.

Ďalšie otázky

Ak by ste nás chceli kedykoľvek kontaktovať so svojimi názormi na naše postupy ochrany osobných údajov alebo s akýmkoľvek dotazom týkajúcim sa Vašich osobných údajov, môžete tak urobiť prostredníctvom e-mailu na adrese app@assiduo.sk

google-playios